Choose your country

MENNEKES

Veiligheidsspanning

Veiligheidsspanning beschrijft conform de norm DIN EN/IEC 60449 een bereik van de laagspanning, waarbij de grenswaarde van 50 V (bij wisselspanning) of van 120 V (bij gelijkstroom) niet wordt overschreden. Contactmateriaal tot 50 V hebben geen aardleidingcontact nodig en hier zijn de uurinstellingen ook niet genormeerd.

Bij contactmateriaal tot 50 V worden, verplicht door het ontbreken van het aardleidingcontact, bij de koppelcontactstoppen en de contactdoos een bodemnok en een extra hulpnok alsmede bij contactstoppen telkens een groef voor de hulp- en bodemnok op de beveiligingskraag gebruikt. De bodemnok staat altijd op uurstand 6 uur. De hulpnok bevindt zich afhankelijk van de spannings- en frequentiewaarde in een uurstand overeenkomstig tabel 103 uit DIN EN/IEC 60309 (zie "Meer informatie" hieronder). Contactbussen van contactdozen en koppelcontactstoppen met nominale bedrijfsspanningen tot 50 V moeten net zoals in DIN EN/IEC 60309, weergegeven door normblad 2-VIII, zijn aangebracht (zie grafiek).

Plaatsing van de hulpnok voor verschillende spanningen en frequenties

Uurstand volgens tabel 103 uit EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Bedrijfsspanning van het contactmat. V

Frequentie Hz

Plaats van de hulpnok of -neus (t. o. v. basisnok = 6h) in uurstand

20 tot 25

50 en 60

geen hulpnok of -neus

40 tot 50

50 en 60

12

20 tot 25

en

40 tot 50

100 - 200

300

400

> 400 tot 500

geliikstroom

 4

 2

 3

11

10

25

geliikstroom*

8 * voor draagbare elektrische incubator met 12 V of 24 V gelijkspanning in ambulance of traumahelikopter

De uurstanden 1h en 9h zijn voor toekomstige normeringen gereserveerd.

Kenkleur

Indien de bedrijfsspanning als aanvulling op de codering met een kleur wordt aangeduid, dan dienen (volgens EN 60309-1:1999, tabel 2) de volgende kleuren te worden toegepast:

Bedrijfsspanning

Kenkleur

RAL*

20 tot 25 V

violet

4001

40 tot 50 V

wit

7035

* Door MENNEKES vastgelegde RAL nr.´s, omdat in de norm EN 60309-1:1999 geen exacte specificatie opgenomen is.

Kies hier het juiste product:

FAQ's, technische ondersteuning, scholingen en werkbezoeken

U hebt nog meer vragen over thema's van de elektrotechniek en ons contactmateriaal? Kijk eens naar onze FAQ-pagina! Wanneer u hier niets vindt, helpt onze technische ondersteuning u graag verder.

Hebt u een uitgebreide opleiding over ons contactmateriaal nodig of wilt u op locatie via een werkbezoek inzicht in onze productie krijgen? Neem dan eenvoudig contact op met ons opleidingsteam!