Choose your country
MENNEKES

Toekomstbestendige laadstandaarden

Toekomstbestendige laadstandaarden met ISO 15118

Met de verkeersomslag werd een grote stap gezet, de E-mobiliteit toekomstgericht vorm te geven. In dit technologische en politieke proces gaat het er ook om, een verbinding van elektrische auto's en laadmogelijkheden in de toekomst te verzekeren. En hier komt de ISO 15118 aan de orde - een communicatieve interface en reeks normen tussen voertuigen en laadstations.

Waar het in ISO 15118 om gaat, welke elektrische auto's door de norm worden ondersteund, welke technologie erachter zit en wat "Plug & Charge" (PnC) betekent - dat ontdekt u allemaal in deze gids.

Wat is ISO 15118?

Naast de standaardcommunicatie met het voertuig via een PWM (waarin IEC 61851-1 is gestandaardiseerd), zoals deze nu in ieder AC-laadsysteem is geïntegreerd en nu rudimentaire informatie kan overdragen, maakt ISO 15118 standaard ook een omvangrijke communicatie via Powerline Communication (PLC) met het voertuig mogelijk.  

Moderne EV´s betekenen ook automatisch, dat rekening moet worden gehouden met een omvangrijke informatie-uitwisseling, die moet worden bereikt. Om dat te verzekeren is de branche voor elektrische auto's overeengekomen, bepaalde standaarden te integreren, waarmee functies zoals het bidirectionele laden (V2H &V2G) en de PnC-methode alsmede communicatie tussen elektrische auto en laadstation pas mogelijk worden.

„Plug & Charge“ – dat zit erachter

Met de EV naar het laadstation rijden, auto en laadstation met de kabel verbinden: en klaar. Dat is eenvoudig gezegd verborgen achter de nieuwe PnC-functie conform ISO 15118, waarmee eenvoudig opladen mogelijk wordt. 

Door middel van ISO en de PnC-methode wordt een gemakkelijk bedienbare informatie-uitwisseling tussen elektrische auto en laadstation gecreëerd. Door de directe communicatie tussen voertuig en laadzuil, zijn noch laadkaart (RFID-chipkaarten) noch app of QR-code nodig als daartussen geschakelde instantie en worden achterhaald, omdat de erachter geschakelde software de totale procedure regelt. Door ISO 15118 is een uniforme communicatieve standaard gecreëerd, waardoor de identificatie van de elektrische uto aan de laadzuil enorm vereenvoudigt en ongecompliceerd laden mogelijk wordt. 

Na een korte registratie van persoonlijke gegevens worden de elektrische auto, de voertuigbezitter alsmede de betaalmethode geverifieerd. In de toekomst kan de elektrische auto nu zelfstandig door middel van digitale handtekeningen en certificaten verbinden met het laadstation, nadat elektrische auto en laadstation met een laadkabel zijn verbonden. Het laden wordt automatisch uitgevoerd en zonder verder toedoen de betaalprocedure afgesloten. 

Heen en weer – bidirectioneel laden

Een ander aspect van de ISO 15118 standaard is de procedure van het laden voor elektrisch voertuig en elektriciteitsnet in beide richtingen. Hierbij gaat het om de beide methoden Vehicle-to-Home (V2H) en Vehicle-to-Grid (V2G). In theorie bestaat de kans, een elektriciteitsnet, dat op bepaalde tijden wordt geconfronteerd met hoge belastingen, te stabiliseren. Elektrische voertuigen fungeren hier als een soort elektriciteitsopslag, die de stroom weer via de wallbox terug naar het elektriciteitsnet kunnen voeren. Daardoor kan ongebruikte stroom worden gespaard en elders ingezet. Actueel zijn er zowel technisch, normatief als in de wetgeving nog erg veel uitdagingen, zodat de ontwikkeling van een uniforme standaard, nog enige jaren kan duren.

De sleutel voor de energietransitie

Aan het bidirectionele laden wordt een groot potentieel en veel voordelen in diverse bereiken en use-cases toegeschreven: dit reikt van de verhoging van de optimalisatie van de eigen behoefte en zelfvoorziening in de private sector (Vehicle to Home: V2H) tot en met de beschikbaarstelling en het gebruik van regelenergie en verzorging van de omgeving bij black-out (Vehicle to Grid: V2G). Bidirectioneel laden wordt vaak gezien als sleutel en belangrijke bouwsteen voor de huidige energietransitie.

Vehicle-to-Home

Deze procedure werkt aan de ene kant voor V2H, waarbij de ongebruikte stroom in het elektriciteitsnet via wallbox teruggevoerd kan worden naar de woning. Daarmee kan de private eigen behoefte in de eigen woning deels worden gedekt. Voertuigen met verhoogde batterijlaadcapaciteit kunnen zo de behoefte voor het complete huishouden voor meerdere dagen dekken. 

Vehicle-to-Grid

Ook de V2G-methode moet in de toekomst worden ingezet. Hier wordt overtollige stroom van het voertuig overgedragen naar het totale elektriciteitsnet. Bij hoogbelastingsfasen zou deze vorm van bidirectioneel laden ervoor zorgen, het elektriciteitsnet te ontlasten. Bestuurders van elektrische voertuigen kunnen in de toekomst zelfs financieel worden beloond, indien deze variant van het bidirectionele laden wordt geïmplementeerd. Daardoor wordt het rijden in elektrische auto's uit financieel oogpunt steeds attractiever.