Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Ladesäulen auf einem Firmenparkplatz

Nieuwe Europese specificatie

Laadpuntmarkering is verplicht

Het Europese parlement heeft in 2021 besloten tot een EU-brede verplichte laadpuntmarkering. De laadpuntmarkering betekent, dat nieuwe voertuigen en alle benzinepompen resp. laadzuilen uniform moeten worden gemarkeerd. Bestuurders van V´s- kunnen zo eenvoudig en comfortabel vaststellen, of hun laadkabel in het laadpunt kan worden gestoken en bruikbaar is. De standaard EN 17186 specificeert de markering voor laadstations voor het laden van elektrische voertuigen en definieert ook de technische uitvoering en grootte van de nieuwe markeringen. 

In de afzonderlijke landen kunnen verdergaande, dus extra, nationale vereisten bestaan, die moeten worden geïmplementeerd. 

Meer compacte informatie in verschillende talen vindt u hier

Voor wie geldt de laadpuntmarkering?

De Europese norm geldt universeel voor de identificatie van voertuig- en compatibiliteit van de infrastructuur. De specificaties zijn bij de laadinfrastructuur gericht aan de laadpuntexploitant (CPO).

Vanaf wanneer geldt de laadpuntmarkering?

De markering moet op alle nieuw geproduceerde elektrisch oplaadbare voertuigen - d.w.z. voertuigen met batterijtechniek en plug-in-hybride elektrische voertuigen - en aan alle laadzuilen in de Europese unie voor de verbruiker duidelijk en goed zichtbaar aangebracht zijn. De markering van laadzuilen is bovendien onderworpen aan specifieke nationale wetten voor de implementatie van de Europese richtlijn.

Waar moet de laadpuntmarkering worden aangebracht?

Aan het laadstation dient een markering te zijn aangebracht in de nabijheid van het laadpunt. Zijn laadzuilen uitgerust met meerdere laadpunten, moeten aan ieder laadpunt markering overeenkomstig het spanningsbereik worden aangebracht.

Wat tonen de markeringen?

De Europese laadpuntmarkeringsverordening vereist de volgende grafische weergave:

Laadpuntmarkering door MENNEKES

Wij bij MENNEKES hebben onze producten aangepast overeenkomstig de standaard voor laadzuilmarkering. Dat betreft de laadpuntmarkering voor laadsystemen en laadkabels. Zo kunnen wij onze klanten voor nieuwe producten, die vanaf nu worden uitgeleverd, al af fabriek een oplossing conform de Europese normatieve minimale vereisten aanbieden.

De wijziging heeft het volgende effect op onze laadsystemen: 

De wijziging heeft het volgende effect op onze laadkabels en laadkoppelingen: 

Landspecifieke specificaties

In de EU-landen kunnen extra, nationale vereisten aan de laadpuntexploitant bestaan. Wij als fabrikant kunnen deze af fabriek niet implementeren. De redenen zijn voor de hand liggend: ons ontbreekt bij de levering de kennis over de opstellingslocatie resp. de taalkeuze en de prestatiespecificatie ter plaatse, omdat de systemen met betrekking tot de maximale laadstroom instel- resp. regelbaar zijn. 

Hier is het de verplichting van de laadpuntexploitant, de betreffende geldende voorschriften in acht te nemen en de correcte markering toe te passen.