Choose your country

MENNEKES

Comfortabel laden op zonne-energie thuis

Elektrische auto opladen met zonnepanelen

Met MENNEKES kunt u heel eenvoudig met de energie van de zon onderweg zijn. Met zonnepanelen en de passende AMTRON® wallbox kunt u uw elektrische auto heel eenvoudig en duurzaam laden met zonne-energie. Onze MENNEKES wallboxen AMTRON® Compact 2.0s en AMTRON® Professional bieden u met een verschillende functie-omvang precies de laadoplossing, die in combinatie met uw zonnepanelen past bij uw levenssituatie en uw individuele wensen.

Wallbox en zonnepanelen

Daarom is de combinatie de moeite waard

Klimaatverandering, olieschaarste, luchtverontreiniging - mobiliteit moet in de toekomst CO2-neutraal zijn. De voordelen van laden op zonne-energie liggen voor de hand: stroom uit eigen opwekking is ecologisch zinvol en biedt financiële voordelen, want u verlaagt tegelijk uw energiekosten en biedt het hoofd aan stijgende energieprijzen. Door de combinatie van wallbox en zonnepanelen gebruikt u de zelf opgewekte stroom voor uw mobiliteit en vergroot u tegelijk het eigen verbruik van de zonne-energie. De stroom van het dak gebruikt u direct om uw auto op te laden.  

Laad flexibel wanneer en hoe u wilt en maak u onafhankelijk van netbeheerders. Een ander pluspunt: voor de aanschaf van zonnepanelen bestaan vanuit de overheid een aantal financieel gunstige regelingen. Lees meer over de mogelijkheden op www.rvo.nl.

Voordelen in één oogopslag

Milieuvriendelijk

 • Effectief gebruik van zelf opgewekte, CO2-neutrale stroom 
 • Geoptimaliseerd eigen verbruik 
 • Klimaat- en hulpbronnenbesparend 
 • Zonnesystemen zijn recyclebaar 

Voordelig

 • De auto rijdt op gratis zonne-energie 
 • Minder energiekosten 
 • Subsidiemogelijkheden zonnepanelen 
 • Nadelige gevolgen van afbouw saldering treft u minder 

Flexibel

 • Eenvoudig thuis laden, wanneer u wilt 
 • Onafhankelijke stroomvoorziening 
 • Veel laadinstellingsopties  
 • Extra netvoeding mogelijk 
 • Onafhankelijkheid van stijgende stroomprijzen

Milieuvriendelijk

Voordelig

Flexibel

Eenvoudig laden op zonne-energie zonder thuisenergiemanagementsysteem

AMTRON® Compact 2.0s

De wallboxfunctie "eenvoudig laden op zonne-energie" maakt de ongecompliceerde aansluiting op zonnepanelen mogelijk. De informatie, of en hoeveel energie actueel als overschot wordt gegenereerd, wordt via een meter aan de huisaansluiting geregistreerd en direct door de wallbox verwerkt. Zo wordt een eenvoudige regeling voor het laden met zonne-energie gerealiseerd - zonder een energie-managementsysteem te moeten integreren en volledig onafhankelijk van fabrikanten van de zonnepanelen. U hebt naast de eigenlijke energieregeling de mogelijkheid, te kiezen tussen laden op zonne-energie en standaardladen resp. laden met maximaal beschikbaar vermogen. De gebruikersvriendelijke, eenvoudige bediening en de instelling van de verschillende laadfuncties op zonne-energie vinden plaats met een schakelaar aan de wallbox zelf.

Onze laadoplossing voor u: AMTRON® Compact 2.0s

Comfortabel laden met zonne-energie met thuisenergiemanagementsysteem

AMTRON® Professional

Overtollige energie kan ook worden beheerd door een centraal thuisenergiemanagementsysteem (HEMS), dat de verschillende stroomverbruikers in het gebouw en de lading van de elektrische auto coördineert. In een dergelijke opbouw wordt de wallbox via een bovenliggend energiemanagementsysteem intelligent gestuurd via een interface - ideaal voor u, wanneer u bijvoorbeeld huisbezitter of verhuurder bent en een hoge mate van onafhankelijkheid wenst van energieleveranciers. Instellingen aan de wallbox worden gebruikersvriendelijk via een overzichtelijke webinterface op het mobiele eindapparaat uitgevoerd.

Onze laadoplossingen voor u: AMTRON® Professional

Hoe u het eigen verbruik van zelf opgewekte energie maximaliseert

Laden met overtollige zonne-energie of netvoeding

Hoeveel energie in welke periode wordt geladen, kunt u comfortabel sturen. Er zijn twee soorten  laadfuncties ter beschikking, laden met overtollige zonne-energie of netvoeding.

Overtollige zonne-energie effectief gebruiken

De energie, die wordt geproduceerd door uw zonnepanelen en overblijft, nadat uw huis van energie is voorzien, noemt men overtollige energie. Via de gebruikersvriendelijke  bediening van de webinterface kunt u overtollige stroom uit uw eigen zonnepanelen heel eenvoudig, comfortabel en gecontroleerd overdragen aan uw elektrische auto. Er wordt precies de hoeveelheid energie geladen, die overeenkomt met de overtollige energie. Het laden duurt weliswaar iets langer, maar u betrekt geen energie uit het elektriciteitsnet, maar hebt uitsluitend milieuvriendelijke zonne-energie in uw batterij.

De curve toont een voorbeeld van de zelf opgewekte zonne-energie op een zonnige dag resp. de resterende overtollige energie in het huishouden. De hoogste waarde wordt in de middag bij volle zon bereikt. De laadcurve van de AMTRON® (gearceerde gebied) is ondergeschikt aan deze opwekkingscapaciteit, d.w.z. er wordt slechts zoveel energie geladen, als ook zelf wordt geproduceerd. Is de batterij nagenoeg volledig geladen, beperkt het voertuig automatisch de laadstroom en laadt voorzichtig tot het einde.

Op een bewolkte dag schommelt de opwekkingscapaciteit gedurende de dag. Dit komt tot uiting in het grillige verloop van de opwekkingscurve. Ook hier is de laadcurve van de AMTRON® (gearceerde gebied) ondergeschikt aan deze opwekkingscapaciteit. De steeds veranderende opwekkingscapaciteit wordt door het systeem automatisch in aanmerking genomen. Er wordt slechts zoveel energie geladen, als ook zelf wordt geproduceerd.

Netvoeding

Duurt het een keer te lang en wilt u niet wachten, tot uw elekrische auto alleen door zelf opgewekte, overtollige zonnestroom is geladen, hebt u met MENNEKES wallboxen ook de mogelijkheid, heel ongecompliceerd het gebruik van overtollige energie van de zonnepanelen en netvoeding te combineren. Het laadproces wordt nu zo gestuurd, dat weliswaar nog steeds zoveel mogelijk zonne-energie wordt gebruikt, maar als een keer niet voldoende stroom beschikbaar is, om het minimale laadvermogen te bereiken, wordt de gewenste hoeveelheid energie in een door u opgegeven tijdsbestek aangevuld en beschikbaar gesteld met stroom uit het net.