Choose your country
MENNEKES

Steden en gemeenten

Charge up in public!

MENNEKES laadoplossingen voor steden en gemeenten

De aantallen geregistreerde volledig of gedeeltelijk elektrisch aangedreven voertuigen stijgen van maand tot maand. Met stijgende aantallen veranderen ook onze steden. Ook in het openbare bereik zijn nieuwe oplossingen nodig om elektrische voertuigen zeker en gebruiksvriendelijk te laden. Natuurlijk stelt elektromobiliteit vergaande eisen aan alle betrokkenen - ze biedt vooral ook grote kansen.  

Ga nu aan de slag en laat u begeleiden door een eMobility-pionier, die voor uw individuele wensen oplossingen op maat ontwikkelt - doordachte oplossingen, zoals u die van een voortrekker van de elektromobiliteit mag verwachten.

Emobility - grijp uw kans!

Overal waar auto's parkeren wordt geladen. Juist in het openbare bereik ontstaan daardoor waardevolle kansen voor steden en energieleveranciers. Met laadsystemen, die harmonieus opgaan in het stadsbeeld en op verschillende locaties beschikbaar zijn, worden binnensteden niet alleen milieuvriendelijker, ze bieden stroomleveranciers ook de mogelijkheid, nieuwe klanten te werven. 

De voor het laden van elektrische voertuigen benodigde energie moet efficiënt en professioneel ter beschikking worden gesteld. Van een afzonderlijk laadpunt tot over een stad of gemeente verspreide laadvoorzieningen - er zijn talrijke mogelijkheden elektromobiliteit te implementeren en economisch te gebruiken.

Opbouw openbare laadinfra

Bij de aanleg van een laadinfrastructuur in de openbare ruimte is het van belang om deze zo toekomstbestendig en economisch mogelijk in te richten. MENNEKES biedt intelligente oplossingen, die zich al in de dagelijkse praktijk hebben bewezen.

Directe netaansluiting

Laadzuilen in de openbare ruimte worden vaak direct op het elektriciteitsnet aangesloten. Hierbij moeten de technische aansluitvoorwaarden  van de netwerkexploitant in acht worden genomen. MENNEKES heeft een in de laadzuil geïntegreerde oplossing en daarmee een alternatief voor de directe netaansluiting ontwikkeld.

Bedrijfszekerheid

Een hoge beschikbaarheid van de systemen wordt verzekerd door de slijtvaste stekkers en mechanismen. De consequente inzet van industriële, voor de omgevingsomstandigheden ontworpen componenten verhoogt ook de betrouwbaarheid van de hardware. De kwaliteitseis zet MENNEKES natuurlijk ook voort met betrekking tot de gebruikte software en de communicatieve verbindingen.

Service en onderhoud

Voor een berekening van de economische efficiëntie is het van doorslaggevende betekenis, hoe service- en onderhoudsvriendelijk de laadinfrastructuur is.  

MENNEKES biedt hiervoor o.a. afzonderlijke toegangsmogelijkheden voor netwerkexploitanten en aanbieders van tractiestroom, een overzichtelijke opbouw van de elektrotechnische verdeling met vrije toegangsmogelijkheden alsmede comfortabele instelmogelijkheden via een webbrowser zonder aparte software-installatie.

Eenvoudig in gebruik

De bediening van de laadzuil moet voor de gebruiker eenvoudig, begrijpelijk en ongecompliceerd zijn - ook bij het allereerste gebruik. Onze laadsystemen bevatten daarom bijvoorbeeld een gebruikershandleiding via tekstdisplay, comfortabel vrijgeven via een RFID-kaart of smartphone-app alsmede een eenhandige bediening voor het openen van de kleppen en voor het insteken van de stekker.

Afrekeningsmogelijkheid

Het laden in de openbare ruimte rekent de EV rijder af met de laaddienstverlener (CPO). Flexibiliteit van de laadsystemen en software-oplossingen voor de tariefstelling is bepalend voor een succesvol bedrijfsmodel.

Publicatie van laadpunten en realtime gegevens

Belangrijk is o.a., dat de klant de laadpunten ook vindt - geen bestuurder vertrekt, zonder te zijn geïnformeerd over de status van het dichtstbijzijnde laadpunt. Tijdens het laadproces en daarna is het voor de beleving van de klant van doorslaggevende betekenis, de geladen energie en de daaruit voortvloeiende kosten in realtime te kunnen zien. Via de modulaire, cloud-gebaseerde software-oplossing "chargecloud" kunt u het laden van de elektrische auto voor uw klant zo comfortabel en transparant mogelijk vormgeven.

Bescherming tegen vandalisme

De laadstations zijn openlijk blootgesteld aan het weer en helaas ook aan vandalisme. Daarom zijn de eisen aan behuizing en stekker hoog. De MENNEKES laadstations bestaan alleen uit kwalitatief hoogwaardige componenten die een maximale bescherming bieden.

Opbouw MENNEKES laadvoorzieningen en infrastructuur

De opbouw van een op de individuele voorwaarden en wensen toegesneden laadinfrastructuur kan soms erg complex zijn. Met MENNEKES hebt u een sterke partner aan uw zijde, die het u vanaf het begin gemakkelijk maakt: van het eerste overleg via de keuze van de juiste laadsystemen en softwareoplossingen tot en met planning, installatie, onderhoud en service.  

Zo resulteert een op uw behoeften afgestemd portfolio, dat voor alle eisen op het gebied van de elektromobiliteit intelligente oplossingen biedt en u daarbij de nodige flexibiliteit geeft.

Laadoplossingen "Made in Germany" van eMobility-pionier MENNEKES

Robuust, netwerk compatible, toekomstbestendig, gebruiksvriendelijk en een aantrekkelijk ontwerp: MENNEKES biedt innovatieve laadoplossingen voor uw individuele wensen - van standalone laadzuilen tot en met volledig in een netwerk opgenomen systemen.  

De hardware-oplossingen kunnen worden uitgebreid met monitoring- en datamanagement software. Alle producten zijn compleet voorbedraad voor een soepele installatie. Ze zijn uitermate betrouwbaar en voldoen uiteraard aan alle eisen van nationale en internationale normen. Laadpunten worden in toenemende mate gebruikt en moeten bij ieder laadproces functioneren. Alleen probleemloos werkende hardware draagt ertoe bij, service en aftersaleskosten drastisch te reduceren en te zorgen voor een maximale economische efficiency van de installatie.

Het MENNEKES portfolio voor steden en energieleveranciers

MENNEKES ontwikkelt sinds 2008 intelligente eMobility-laadoplossingen en is ondertussen een totaalaanbieder. Laadzuilen, wallboxen, laadkabels, gateways en een omvangrijk toebehorenprogramma - van funderingsoplossingen tot en met RFID-kaart - zorgen in het bereik hardware voor een groot assortiment.  

Met de oplossingen van de joint venture "chargecloud" worden optioneel ook softwareoplossingen aangeboden, om de laadinfrastructuur professioneel te kunnen beheren en laadstroom te kunnen afrekenen.