Choose your country

MENNEKES

Hernieuwbare Brandstof Eenheden

Uw laadstations inzetten voor Hernieuwbare Brandstof Eenheden

Hernieuwbare Brandstof Eenheden zijn (verhandelbare) certificaten die u als bedrijf kunt verkrijgen als de laadstations op uw parkeerterrein stroom leveren aan elektrische auto´s. Zo levert uw bedrijf ´hernieuwbare energie voor vervoer´ met als Europees gesteld doel (Klimaatakkoord) om per lidstaat CO2 te reduceren en verduurzaming in het vervoer aan te jagen. De eisen van de Europese Commissie zijn in Nederland vastgelegd in de wet- en regelgeving Energie voor Vervoer*. HBE´s en het terug dringen van broeikasgassen zijn hier een centraal onderdeel van.

* De Europese Commissie verplicht de lidstaten vanaf 2003 om hun aandeel aan hernieuwbare energie in het wegvervoer te vergroten. Elke lidstaat bepaalt zelf hoe ze deze eisen omzetten naar nationale regels. Nederland heeft de eisen vast gelegd in de wet- en regelgeving Energie voor Vervoer. In deze wet draait het vooral om HBE´s en het inzetten van deze eenheden als marktmechanisme en handelssysteem.

Reductie- en jaarverplichting

Binnen de wet van Energie voor Vervoer gelden er voor leveranciers van fossiele brandstoffen steeds strengere milieu eisen. Zo moeten zij voldoen aan een bepaalde mate van CO2 reductie en inbreng van hernieuwbare energie voor vervoer. De zogenaamde reductie- en jaarverplichting.

Ze kunnen hun verplichtingen compenseren in de vorm van het treffen van duurzame maatregelen en/of het aankopen van HBE certificaten. Steeds verder oplopende compensatieverplichtingen aan het adres van grote vervuilers noopt hen om verder te verduurzamen. Althans dat is het Europese doel. Zo stelt de EU jaarlijks de reductie- en jaarverplichting bij waardoor de leveranciers van fossiele brandstoffen steeds meer HBE´s moeten aankopen om te compenseren.

Ondernemingen, zonder reductie- en jaarverplichting, kunnen met het plaatsen van laadstations Hernieuwbare Brandstof Eenheden produceren en deze als certificaten verhandelen met de grote vervuilende brandstofindustrie. Zo ontstaat er een marktmechanisme met een verdienmodel voor bedrijven die investeren in laadmogelijkheden.

Hoe verhandelt u HBE's?

Levert u hernieuwbare energie voor vervoer met uw laadplein en/of zonne-carport dan kunt u deze HBE's alleen als certificaten verhandelen als u beschikt over een rekening in het Register Energie voor Vervoer (REV). Enkele andere voorwaarden die de Nederlandse Emissie autoriteit (NEa) stelt aan het verhandelen zijn een inschrijving in het KvK register en oplaadpunten met geïntegreerde kWh meters (MID gecertificeerd). Meer weten over de REV en de voorwaarden? Check de website van de Nederlandse Emissieautoriteit.

Bedrijven schrijven zelf hun geproduceerde HBE´s in bij het REV. De Nederlandse Emissie autoriteit controleert deze jaarlijks en voor het waarborgen van het werkelijk aantal opgeladen kWh´s keurt de NEa de MID gecertificeerde kWh meters.

Alle Mennekes laadstations uit de professional serie beschikken over de vereiste MID gecertificeerde meters en zijn zeer geschikt voor productie van HBE´s!

Verdienen aan uw laadplein

De laadpunten op uw parkeerterrein dragen bij aan verduurzaming van het wegverkeer. Niet alleen is stroom vele malen ´groener´ dan fossiele brandstoffen, ook rijden elektrische auto´s een stuk efficiënter op de weg. Zo kunt u verdienen aan uw bijdrage van groene stroom voor het wegvervoer.

Hoeveel HBE´s verdient u met uw laadstations?

Stroom uit het net is volgens de normering 30% duurzamer dan fossiele brandstof. Laadt u de elektrische auto´s op met puur en alleen stroom uit het net, dan produceert u 30% groene stroom c.q. hernieuwbare energie voor het vervoer. Gebruikt u voor het laadproces ook zelf opgewekte energie door middel van zonnepanelen, windturbines of biobrandstofinstallatie dan levert u 100% groene stroom aan het vervoer en produceert u meer HBE´s dan alleen door groene stroom uit het net. De waarde van de geleverde stroom in HBE´s wordt bepaald door de mate van hernieuwbare energie. Eén HBE vertegenwoordig 1GJ (Giga joule) groen geleverde energie.

Opwekking van zonne-energie

Wekt u als bedrijf zelf zonnestroom op, bijvoorbeeld onder een zonnecarport, om de elektrische auto´s op te laden? Dan ontvangt u dus meer HBE´s dan alleen met stroom uit het net. En met toepassing van slimme energiemanagement software of een gekoppelde buffer-batterij kan de HBE opbrengst nog verder worden geoptimaliseerd. 

ZIJN HBE´s ook voor u interessant?

Vanaf ongeveer vier laadpunten kan het voor u interessant zijn om te starten met het verhandelen van HBE´s. Helemaal als u deze laadpunten combineert met zonnepanelen bijvoorbeeld onder een solar carport. Wilt u vakkundig advies over de exacte berekening?

Vraag het aan één van onze specialisten.

U kunt geen rechten ontlenen aan informatie op deze webpagina. U dient altijd de informatie van RVO en de NEa te raadplegen.