Choose your country

MENNEKES

MENNEKES duurzaamheid

Bewustwording van milieueffecten, hulpbronnen- en energieverbruik schept een basis voor differentiatie ten opzichte van concurrenten en draagt ertoe bij, volgende generaties een schoon en intact milieu na te laten.

Wij nemen deze verantwoordelijkheid, door zorgvuldig en bewust om te gaan met de middelen die ons ter beschikking staan. We dragen onze eisen voor een betere bescherming van hulpbronnen en milieuprestaties ook over aan onze leveranciers en profiteren daardoor van elkaar. Daaruit resulteert, dat we ons bewust zijn van onze wettelijke verplichtingen en ons houden aan deze en andere eisen, waaraan we ons verbinden. Wij evalueren en houden rekening met de milieuaspecten in alle geledingen van het bedrijf. Het is een onderdeel van ons continue verbeteringsproces om de belastingen voor ons milieu en het energieverbruik voortdurend te reduceren.

„Behandel de aarde goed. Hij is jullie niet door je ouders gegeven. Hij is jullie door jullie kinderen geleend.“
- Uit Kenia -

Contactpersoon

Certificaat ISO 14001:2015