Choose your country
MENNEKES

Power for a sustainable world

Onze duurzaamheidsmaatregelen

Met verschillende maatregelen zijn wij op eigen initiatief duurzaam bezig en bepalen wij voor ons zelf ecologische waarden. Leer meer over sommige van onze activiteiten:

Duurzaam wagenpark met slimme laadinfra op locatie in Deventer

Bij onze vestiging in Deventer bestaat het gehele wagenpark uit volledig elektrische auto´s en hebben wij geïnvesteerd in slimme laadinfra voor het optimaal laden van auto´s voor medewerkers en gasten. Tevens bevindt zich op deze locatie een solar carport waaronder de auto´s kunnen opladen op zonne-energie. Een naastgelegen batterij buffert de zonne-energie zodat het ook op bewokte dagen mogelijk is om met groene stroom te laden. 

Productie voor 100 procent met ecostroom

Voor onze productieprocessen hebben we geen fossiele brandstoffen nodig, maar produceren voor 100 procent met ecostroom, dus stroom, die komt van hernieuwbare energiebronnen.

Voor het verwarmen van eigen gebouwen hebben we ondanks optimalisatie nog fossiele energiedragers zoals aardgas of aardolie nodig. Het is ons doel, het gebruik van fossiele energiedragers jaar na jaar te reduceren. We compenseren onze resterende CO2-uitstoot door CO2-certificaten te annuleren. 

Eigen opwekking van zonne-energie

Op onze vestiging in Kirchhundem-Welschen Ennest produceren we met zonnepanelen op de daken van meerdere gebouwen zelf zonne-energie. Een deel van de groene stroom gebruiken we voor eigen gebruik, het andere deel voeden we in het publieke netwerk. Actueel controleren we, welke andere dakvlakken we nog kunnen uitrusten met fotovoltaïsche installaties.

Energiebesparingsmaatregelen in productie en administratie

Met meerdere maatregelen besparen we in onze productie en administratie energie. Bij onze gebouwen op de vestiging Kirchhundem-Welschen Ennest is bijvoorbeeld een speciaal energiemanagement in gebruik: via een geavanceerd systeem met twee elk 200 kubieke meter grote onderaardse wateropslagen en een lokaal verwarmingsnetwerk gebruiken we de restwarmte die ontstaat in grote productiegebouwen, voor het verwarmen en koelen van de kantoren van ons administratiegebouw, onze klantencentra en voor het verwarmen en koelen van de pauze- en ontspanningsruimten in de productie.

In onze contactdelenproductie en in onze kunststofspuitgieterij vervangen we bovendien consequent eerdere machines door nog energie-efficiëntere nieuwe machines.

Stap voor stap vervangen we de verlichting in onze productiebereiken en vervangen ze door LED-strips.

Alle verlichting in onze kantoren, gangen, sanitaire voorzieningen en keukens zijn automatisch uitschakelend. Lampen branden alleen, indien er personen in de ruimte zijn. Wordt de ruimte verlaten, dooft na korte tijd de verlichting.

In onze oude gebouwen vernieuwen we continue ramen en deuren alsmede de dakisolatie.

Via ons MENNEKES-energiemanagementsysteem, dat is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 50001, worden alle energiebesparende maatregelen bewaakt door experts.

Reductie van onze CO2-uitstoot

Met verschillende maatregelen reduceren wij stap voor stap onze CO2-uitstoot. Daaraan dragen de bovengenoemde energiebesparende maatregelen in belangrijke mate bij. Op onze locatie in Nederland hebben we alleen elektrische auto´s als bedrijfswagens en in Duitsland is de laatste jaren ons bedrijfswagenpark omgebouwd naar elektrische auto’s en hybride voertuigen. Het wagenpark elektrische auto's breiden we continu uit. Bovendien zijn sinds 2022 binnenlandse vluchten verboden voor onze medewerkers. In plaats daarvan wordt gebruikgemaakt van onze bedrijfsauto's en de trein.

Onze medewerkers- en klantenparkeerplaatsen in het Sauerland en in het Ertsgebergte zijn royaal uitgerust met laadpunten voor elektrische voertuigen. Alleen al op onze vestiging in Kirchhundem-Welschen Ennest, waar ons klantencentrum zich bevindt, hebben we 50 parkeerplaatsen met laadzuilen en wallboxen ingericht en gaan deze nog uitbreiden naar 100 - één van de grootste parkeerplaatsen met laadmogelijkheden in Zuid-Westfalen.

Onze medewerkers in vaste dienst hebben bovendien de mogelijkheid, een dienstfiets te leasen - geselecteerd door de fietsdealer van hun keuze en praktisch te beheren via aan app.

Materiaalrecycling

In onze productie, waarvan het milieubeheer is gecertificeerd volgens ISO 14001, maken we zo veel mogelijk gebruik van´afvalrecycling´ materialen zoals bijvoorbeeld resten van kunststoffen, die overblijven bij de productie van ons contactmateriaal en eMobility-laadoplossingen, recyclen we consequent, overgebleven messingspaanders worden gesmolten en hergebruikt bij de productie van onze contactdelen.

Duurzaam bouwen

Bij onze laatste nieuwbouw hebben we ons georiënteerd volgens de criteria van het Duitse gezelschap voor duurzaam bouwen (DGNB) - en we zijn van plan dat ook te doen bij toekomstige nieuwbouw. Volgens het driepijlermodel van ecologie, economie en sociale onderwerpen ontstaan onze nieuwe gebouwen 1) zo hulpbronnen- en milieuvriendelijk mogelijk, zijn 2) zo geconstrueerd,dat ze gedurende de hele levenscyclus variabel en economisch zinvol kunnen worden gebruikt en bij de bouw worden 3) sociale onderwerpen zoals barrièrevrijheid, geluidsisolatie en ideale verlichting van werkplekken, vergader- en ontspanningsruimtes overeenkomstig in aanmerking genomen.

Zo hebben we onze laatste gebouwen bijvoorbeeld gebouwd in houtconstructies en hout-betoncomposietconstructies. Indien mogelijk, gebruiken wij materialen die zijn voorzien van het milieulabel "Blauwe Engel" en hout, dat voldoet aan het internationale boscertificeringssysteem PEFC voor duurzaam bosbeheer. Voor een optimale akoestiek, verlichting en variabel gebruik plaatsten we bijvoorbeeld plafondzeilen van houten latten en grote daklichten en rustten de vergader- en opleidingsruimtes uit met mobiele scheidingswanden.

Milieuvriendelijke verpakkingen

Veel van onze productoplossingen leveren we al  in pure papier- en kartonverpakkingen zonder kleuropdruk, zonder kunststofzak en zonder piepschuim - bijvoorbeeld onze AMTRON® wallboxen en AMEDIO® laadzuilen.

Loodarme productoplossingen

Dankzij de pons-buigtechnologie hebben we al loodarme productoplossingen in ons portfolio. We werken er actueel in een groot project aan, andere producten met loodarme contactdelen te ontwikkelen - overeenkomstig de geldende EU-richtlijnen.

Spaarzaam gebruik van de hulpbron water

In onze kunststofspuitgieterij  is er een gesloten water-/koelcircuit. Wij verbruiken alleen het water dat noodzakelijk is voor het koelen van onze machines. Op onze productielocatie in Kirchhundem-Welschen Ennest vangen we het, door de machines voor koeling gebruikte en opgewarmde water, op in ondergrondse opvangbekkens. Daar wordt het natuurlijk opnieuw gekoeld en hergebruikt voor de koeling van de machines. Er wordt dus geen vers water gebruikt.